Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2010,Vol.18,5 Date of publication:28 October 2010 Previous Issue Next Issue

The Application of New Stuctural Superimposed Halo Method in Deep Blind Ore Prediction of Xiaoqinling Gold Metallogenic Belt

LI Hui,LI Deliang,YU Bin,ZHAO Jiaxiang,CHEN Xiaomin,LI Qingyun,ZHAO Zongqin,LIAN

Abstract ( 1890) ( 0) PDF (2624 KB)( 873 )

Metallogenic Indication Element Characteristics and Application of Gold Deposit in Zhaoyuan-Pingdu Fault Zone

XU Shuping,YANG Liqiang,ZHANG Shuji,GUO Chunying

Abstract ( 1635) ( 1) PDF (705 KB)( 832 )

The Geological Feature of Antimony-Gold Deposit in Wenjiangsi Area,Shaanxi Province

ZHANG Fuxin,ZHANG Wanye,LI Jianhua,YUAN Xudong

Abstract ( 1708) ( 0) PDF (695 KB)( 720 )

Study on Gold Occurrence in Zhaishang Large Type Gold Deposit in West Qinling

LIU Xinhui,ZHANG Yongwen,LIU Mingwu

Abstract ( 1337) ( 0) PDF (228 KB)( 812 )

The Regional Metallogenic Characteristics of Upper Heilongjiang Minerogenetic Units

LI Qinglu,ZHANG Xiuqin,XU Lunxian,TANG Pengfei,BAI Yunlong,ZHANG Chunhui

Abstract ( 1445) ( 0) PDF (727 KB)( 834 )

The Study on Metallogenic Geological Environment and Prospecting in the Surrounding of the Luoding Basin, Western Guangdong

FU Lianggang,HAI Tao

Abstract ( 1706) ( 1) PDF (896 KB)( 941 )

Metallogenic Regularity and Deep Prospecting Prediction of Skarn-type Polymetallic Deposit in Yinan Gold Mine

GUO Xinwei,ZHANG Hongbo,GAO Pengwei,LIU Fengji,WANG Bingqin

Abstract ( 1505) ( 0) PDF (417 KB)( 845 )

Analysis on Metallogenic Structural of Porphyry Cu-Mo-Au Deposit of Baoxingchang,Yunnan Province

ZHOU Xiaofeng

Abstract ( 1853) ( 1) PDF (991 KB)( 848 )

Discussion on the Relationship between Ophicarbonate and Gold Mineralization:An Example from Jinshuiquan Gold Deposit

NIE Xiaoyong

Abstract ( 1778) ( 0) PDF (757 KB)( 868 )

Actuality Analysis and Resolve Scheme on Digital Geological Logging System of Prospecting Engineering

SUN Huanying,LI Yongsheng,XIANG Yongsheng,WU Fadong,XIA Guobin

Abstract ( 1310) ( 0) PDF (1708 KB)( 704 )

Linhai Granite Geochemical Characteristics and Relationship to Mineralization in the Wuyun Basin

YIN Xijun

Abstract ( 1718) ( 1) PDF (805 KB)( 635 )

The Study of Microseismic Monitoring on Rock Failure and Disaster-induced in Gold Mining Undersea

BI Hongtao,WANG Cunwen,LI Wei

Abstract ( 1958) ( 0) PDF (797 KB)( 684 )

A New Method for Concealed Mineral Deposits Exploration by Using Body Tide Piezoelectric Effect and Spontaneous Potential Technique

LIANG Guanghe

Abstract ( 1664) ( 0) PDF (602 KB)( 710 )

Multi-section Cross-correlation Method in the Application of IP Middle Gredient Data Processing

DING Xianhua,SONG Hemin,LU Shipeng

Abstract ( 1390) ( 0) PDF (1228 KB)( 705 )

Hole and Tight Blasting in Xinhui Gold Mine

BAI Fuxin,WANG Shangong,AN Zhihai

Abstract ( 1878) ( 0) PDF (755 KB)( 734 )

Application of Continuous Mining Method with Squeez Caving of Medium-depth Hole

JIN Sheying

Abstract ( 1268) ( 1) PDF (450 KB)( 702 )

Study and Application of Medium-length Hole Mining in Xincheng Gold Mine

XU Dong,HU Zhongqiang

Abstract ( 1474) ( 0) PDF (833 KB)( 886 )

Zinc Leaching Tail Slag Flotation Technology Optimization Study Preprocessing

WU Xiangyang

Abstract ( 1351) ( 0) PDF (137 KB)( 772 )

Research of Vertical Filter in the Production of Gold Cyanide

ZHU Jianpeng,LIU Ruiqiang,DENG Hongrui,MA Yong

Abstract ( 953) ( 1) PDF (172 KB)( 764 )

Improve the Rate Index of Cyanide Leaching and Practice

LI Tao,WANG Shuchun,YANG Xinhua,SUN Minzhe

Abstract ( 1216) ( 0) PDF (178 KB)( 642 )

Study on the Construction of Auxiliary Scraper in Engineering Boring

QIU Jungang,YU Bin,ZHANG Zhonghui,DENG Yaozeng,LENG Hansong

Abstract ( 1336) ( 0) PDF (422 KB)( 785 )

Study and Apply on Comprehensive Recovery of Tailing Ore of Gold Flotation

WANG Jiqing,WANG Ping,ZHAO Xiaojuan,LIN Xiangwei

Abstract ( 1785) ( 1) PDF (502 KB)( 870 )

Study and Modeling Management for Conduction Cost in the Gold Enterprise

LI Wei,WANG Fang

Abstract ( 1264) ( 1) PDF (351 KB)( 652 )

Study on Gold Occurrence of Taipingdong Gold Deposit in Xingren County,Guizhou Province

LIU Jianzhong,YANG Chengfu,LIU Quanjun,YOU Bin,XIA Yong,LEI Detang,SHU Jiarong1,

Abstract ( 1983) ( 0) PDF (1073 KB)( 689 )

The Geological Characteristics and Prospecting Criteria of Yinggezhuang Gold Deposit,Jiaodong

LI Xufen,LIU Jianchao,YU Hu,GAO Po,ZHANG Xue,CHENG Huan

Abstract ( 1829) ( 0) PDF (1017 KB)( 866 )

Distribution of Polymetallic Deposits and Metallogenic Prediction in East Qinling

CHEN Caihua,LIU Xinhui

Abstract ( 1481) ( 0) PDF (877 KB)( 933 )

Metallogenic Potential of the Xinlin-Tahe Gold Mineralization Belt, Daxinganling,Heilongjiang Province

CHEN Man,BIAN Hongye,HU Jianmin,LIU Hongli,ZHAO Chunrong,GONG Quande

Abstract ( 1642) ( 0) PDF (659 KB)( 787 )

Applied Research and Prospecting Forecast of Integrated Technologies of Geoelectrical Chemistry in Jinchang Gold Mine,Heilongjiang Province

LI Zhaoyi1,LUO Xianrong1,2,HOU Dongmei1,HUANG Jinjie1,SHAN Jiangtao1

Abstract ( 1631) ( 0) PDF (1193 KB)( 791 )

Determination of Main and Minor Components in Iron Ores by X-ray Spectormetry

LUO Xuehui,CHEN Zhansheng,CHEN Xue,LI Xuanhui

Abstract ( 1321) ( 0) PDF (148 KB)( 853 )