Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2022,Vol.30,6 Date of publication:31 December 2022 Previous Issue

Geochemical Characteristics and Geological Significance of Ore-bearing Pegmatites in the Wulan Chakabeishan Area

Jianguo WANG,Shizhen ZHANG,Jia XING,Zhinan WANG,Shengyun WEI,Jian HU

Abstract ( 106) HTML ( 7) PDF (8725 KB)( 71 )

Application of Element Ratios in Gold Metallogenic Prediction in Nenjiang-Heihe Area

Anzong FU,Xinlang YU,Chenglu LI,Wenpeng YANG,Yuanjiang YANG,Bo ZHENG,Ruijun ZHAO

Abstract ( 59) HTML ( 5) PDF (12870 KB)( 54 )

Genesis of Carbonaceous Material in the Wangu Gold Deposit and Its Relationship with Gold Mineralization

Shengwei ZHANG,Teng DENG,Deru XU,Yueqiang ZHOU,Guojun DONG,Zenghua LI,Wen MA,Ke XU,Yan HAI

Abstract ( 66) HTML ( 2) PDF (8800 KB)( 63 )

Trace Element Characteristics of Zircon and Apatite Metallogenic in Rocks of Hukeng Tungsten Deposit in Western Jiangxi Province:Implications for Petrogenesis and Mineralization

Hua WANG,Shaohao ZOU,Long CHEN,Deru XU,Xilian CHEN,Xuena WANG,Haodong FENG

Abstract ( 78) HTML ( 8) PDF (4218 KB)( 70 )

Geological Characteristics and Prospecting Potential Analysis of Tieling Au-Pb Deposit in Western Henan

Huanhua CAI,Shaoping FENG,Chun GUO,Xiaotao WANG,Guangzhong YANG,Lan HUANG,Zhenghui ZHANG

Abstract ( 60) HTML ( 2) PDF (5253 KB)( 79 )

Evolution of Global Rare Minerals Trade Pattern and China’s Supply Security Research

Wenxing ZHU,Hengqi HU,Shuitai XU

Abstract ( 54) HTML ( 9) PDF (3235 KB)( 39 )

Economic Policy Uncertainty,Investor Sentiment and Gold Price Volatility

Minggui ZHENG,Qunting PENG,Simin TAO,Lizhen LIU

Abstract ( 192) HTML ( 3) PDF (1474 KB)( 67 )

A Study of Construction Technology and Application of Pulp-Soil Decline at an Underground Metal Mine

Jielin LI,Dehua MAO,Chaozhi PENG,Shengli WANG,Mengbing FENG,Mingliang ZHAO,Ao LI

Abstract ( 76) HTML ( 3) PDF (7796 KB)( 53 )

Shear Mechanical Properties and Microseismic Signal Characteristics of Ionadsorption Rare Earth Ore

Xiaojun WANG,Qiping ZHONG,Kaijian HU,Hao WANG,Yu WANG,Lihao LI,Liang FENG

Abstract ( 50) HTML ( 8) PDF (4744 KB)( 56 )

Study on Failure Characteristics of Inclined Soft and Hard Interbedded Rocks Based on Acoustic Emission

Kefan ZHOU,Kewei LIU,Tengfei GUO

Abstract ( 58) HTML ( 4) PDF (7973 KB)( 39 )

Evolution of Macro and Meso Mechanical Properties of Granite Under the Influence of Temperature

Guangsheng DU,Shijiang CHEN,Hailong WU

Abstract ( 49) HTML ( 1) PDF (6958 KB)( 50 )

Flocculation Sedimentation Test of Ultrafine Tailings Based on Turbidity of Supernatant Liquid

Qing YANG,Shijiao YANG,Ranyue ZHANG

Abstract ( 49) HTML ( 2) PDF (2700 KB)( 82 )

Study on Spontaneous Combustion Safety of Sulfide Ore Based on PCA-RBF Network Model

Shan YANG,Wenwen LI,Jianhong CHEN

Abstract ( 53) HTML ( 4) PDF (1362 KB)( 143 )

Development and Application of Husab Mine Production Technology Collaboration Platform

Wenming DONG,Qiren TAN

Abstract ( 54) HTML ( 2) PDF (6234 KB)( 45 )

Automatic Sampling Method of Blasting Boundary Lines and Automatic Upda-ting Method of Bench Top and Bottom Lines Based on Blasting Hole Layout

Xin CHEN

Abstract ( 31) HTML ( 2) PDF (2988 KB)( 30 )