Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2012,Vol.20,2 Date of publication:28 April 2012 Previous Issue Next Issue

Geochemical Characteristics and Genesis Significance of Jinlongshan Stibonium-Gold Deposit,Shaanxi Province

LV Xiwang,SHI Wensheng,LIU Xinhui,GAO Jinggang

Abstract ( 1345) ( 0) PDF (1479 KB)( 930 )

Analysis on Ore-controlling Stucture of Jiaojia Gold Deposit in Northwestern Shandong

ZHANG Fuxiang,NIU Shuyin,LIU Cheng,ZHANG Xiaofei,WANG Zheng,ZHAO Sha

Abstract ( 1530) ( 0) PDF (2253 KB)( 702 )

Metallogenetic Characteristics and Prospecting of Gold Deposit in Xunke-Jiayin Area,Heilongjiang Province

CHEN Guihu,WANG Fuzhou,WANG Yanzhong,XUE Jiguang,ZHANG Cangjiang,LI Yajun,DUAN X

Abstract ( 1694) ( 0) PDF (1063 KB)( 719 )

Application of Electro-chemical Integrated Technology Method for Prospecting in Duocaima Tundra,Qinghai Province

DONG Yanqiu,LUO Xianrong,LI Chunyang,HOU Dongmei,HUANG Xueqiang,HUANG Weige

Abstract ( 1286) ( 0) PDF (2680 KB)( 790 )

Study on the Geological Characteristics and Deep Prospecting of Iron Deposits in Wugang City,Henan Province

JIA Xingjie,LI Huaiqian,ZHENG Hongju

Abstract ( 1705) ( 1) PDF (1386 KB)( 703 )

Analysis on the Geological Characteristics and  Potential  of Ore Prospecting of the Guoluolongwa Gold Deposit in Qinghai Province

MA Zhongxian,YANG Baorong,JIA Jihuan

Abstract ( 1832) ( 0) PDF (1203 KB)( 759 )

Geological Characteristics and Ore-forming Regularity of Xingfucun Gold Deposit in Inner Mongolia

LIU Jun

Abstract ( 1636) ( 0) PDF (1453 KB)( 675 )

Study on the Genetic Mineralogy of Quartz in Bushang Gold Mine,Shandong Province

WANG Dutao,ZHANG Dianlong,CHEN Meijun

Abstract ( 1490) ( 0) PDF (751 KB)( 717 )

Metallogenetic Geological Characteristics and Prospecting of Gold and Polymetallic in the Shilichangling,Northern Daxing’anling

HUAI Baofeng,XIN Youtao,LIU Zhijie,LIU Tao,GONG Weiguo

Abstract ( 1495) ( 0) PDF (751 KB)( 608 )

Application of Ravine System Rock Debris Survey Method on Prospecting Molybdenite Deposit in Amnick Region

CUI Zhaoyu,DOU Hongwei,ZHANG Zhenghu,SHEN Tingshuo

Abstract ( 1287) ( 0) PDF (1186 KB)( 705 )

Investigation of Joint Fissure and Analysis of Ore-rock Stability in Sizhuang Mining of Jiaojia Gold Deposit

DONG Jinkui,SHEN Yan,QIU Jungang

Abstract ( 1629) ( 0) PDF (664 KB)( 755 )

Research and Application of Mining Method of Horizontal Stratified Entrance-Filling of Tailing in Xiadian Gold Mine

CAO Yingli,QIN Xiuhe,ZHANG Ruizhong,GAO Jincheng

Abstract ( 1349) ( 0) PDF (848 KB)( 705 )

Research and Application of the Upward Horizontal Fan Drift Mining Method

WANG Dawei, WANG Zhuo,LI Lei, LI Weining,QIN Weili,LIU Hongwei, LI Weiguo

Abstract ( 1303) ( 0) PDF (719 KB)( 860 )

Discussion on the Enhancement of Blasting Quality for Multi-jointed Fracture Ore-rock

LIU Fujiang,WANG Yuankui,WANG Zhenjun,WEI Kailin,WU Zhiming

Abstract ( 1203) ( 0) PDF (527 KB)( 640 )

Determination of  Gold in Ore Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry of Sealed Dissolution-foam Enrichment

YANG Mingrong,MU Changxian

Abstract ( 1190) ( 0) PDF (600 KB)( 697 )

The Practice of Expanding Mineral Processing Capacity

SUN Suying,CUI Zhiyong

Abstract ( 1046) ( 0) PDF (545 KB)( 725 )

Application Practice of Automatic Vertical Filter in Gold Concentration Plant

LIU Jinqiang,DENG Hongrui,LIU Ruiqiang,WANG Guoli,ZHU Jianpeng

Abstract ( 1277) ( 0) PDF (731 KB)( 852 )

Application of Normally Closed-type Anti-running Car Device of Inclined Shaft in Jiaojia Gold Mine

QIU Fusheng

Abstract ( 1147) ( 0) PDF (568 KB)( 670 )

Application of ChinaExcel in the Development of Geological Prospecting Software

SUN Huanying,LI Yongsheng

Abstract ( 1036) ( 0) PDF (1497 KB)( 814 )