Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2016,Vol.24,2 Date of publication:28 April 2016 Previous Issue Next Issue

Dynamic Optimization of Stoping Scheme Based on λ Fuzzy Measure and Choquet Integral

DAI Xingguo,TANG Ling,CHEN Zengjian,NIE Zheng

Abstract ( 596) ( 1) PDF (2528 KB)( 1019 )

Study on the Optimization of Structural Parameters of Sublevel Open Stopping with Subsequent Backfilling Mining

TANG Lizhong,DENG Lifan,JIAN Yinghua

Abstract ( 1002) ( 1) PDF (4476 KB)( 1065 )

Optimization Design of Metal Mine’s Multi-layout Program

LIU Jia,WANG Liguan,ZHU Liqing

Abstract ( 840) ( 1) PDF (4779 KB)( 1039 )

Structural Characteristics and Ore-controlling Role of Phapon Gold Deposit in Luang Prabang,Laos

SHI Laohu,XUE Lanhua,DONG Guangfa,SHEN Liusheng

Abstract ( 1650) ( 1) PDF (5684 KB)( 1429 )

The New Insights and Prospecting Significance of Overall Structural Features of Hatu Gold Belt

JI Guangjian,ZHANG Yonglin,JI Yanxiang,MA Guopeng,SHUAI Banglin

Abstract ( 1839) ( 1) PDF (2416 KB)( 872 )

Zoning Characteristics of the Primary Halos and Geological Significance in Huaishuping Gold Deposit,Henan Province

ZHANG Hongjun,GUO Aisuo,YANG Xiandao,XU Dong

Abstract ( 1249) ( 0) PDF (2251 KB)( 870 )

Geological Characteristics and Metallogenic Analysis of the Deposit in  the Wuxu Ore-Concentrated Area of the Nandan-Hechi Metallogenic Belt:A Case Study in Jianzhupo Deposit

HAO Sen,WANG Fan,ZHANG Zhichun,QIN Yanyin,RAO Wei,YU Yongan,WEI Anwei,WANG Yongdong,JIANG Nan

Abstract ( 923) ( 1) PDF (5000 KB)( 1200 )

Neoarchaean TTG Petrogenesis in Mazhuang,Songshan Area and Its Geological Significance

LI Xinglong,SI Rongjun,MAO Guangyu,XIE Xiang

Abstract ( 1433) ( 0) PDF (4072 KB)( 996 )

Application of Energy-field,Matter-field and Information-field Synthetic Metallogenic Prediction:A Case Study in Dayaoshan Mine Area,Guangxi Province

TANG Xiaochun,ZHANG Shanming,ZHANG Zhiguo,ZHANG Hua,FAN Lixin,YAN Liaowei

Abstract ( 869) ( 1) PDF (2809 KB)( 935 )

Geological Characteristics and Ore Prospecting Forecast of Jinshan Gold Deposit in Qixia,Shandong Province

ZHAO Mingchuan,DUAN Liuan,SONG Genghai,WANG Xianlin

Abstract ( 1476) ( 0) PDF (5874 KB)( 1108 )

Research on Instability Control of Horizontal Pillar Roof in Granular Medium

WANG Xiaojun,DENG Shuqiang,LI Yongxin,ZHUO Yulong,FENG Xiao

Abstract ( 812) ( 0) PDF (5502 KB)( 1084 )

3D Visualization and Numerical Modeling of Complicated Geological Structure in Slope Engineering

LIU Kewei,ZENG Qingtian,LIU Dong

Abstract ( 1351) ( 0) PDF (5027 KB)( 1339 )

Optimization Experiment Research on the Ball Charge Characteristics of MQG3660 Grate-type Ball Mill in a Gold Mine

WANG Wenjun,XIAO Qingfei,KANG Huaibin,ZHAN Xinshun,WU Qiming,XIAO Hun

Abstract ( 1363) ( 0) PDF (1506 KB)( 831 )

Application of NSGA-II in Multi-Objective Route Optimization of Under-ground Mine’s Transportation

TAN Qiren,WANG Liguan,ZHONG Deyun

Abstract ( 855) ( 0) PDF (1983 KB)( 761 )

Static-catastrophe Model of Comprehensive Optimization in Mining Equipment and Its Application

KANG Haiyue,ZHOU Keping,GAO Rugao,ZHOU Yanlong,YANG Ze

Abstract ( 699) ( 0) PDF (2611 KB)( 947 )

Application of Flash Flotation in a Certain Gold Mine Concentrator in Gansu Province

LIAO Qinhuan

Abstract ( 723) ( 0) PDF (797 KB)( 948 )