Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2011,Vol.19,3 Date of publication:30 June 2011 Previous Issue Next Issue

The Circular Structure Characteristics of Peace Farm and its Controlling for Gold Mineralization,Heilongjiang Province

DONG Jianle,WANG Xinhu,WANG Yanzhong,DUAN Xiaojun

Abstract ( 1294) ( 0) PDF (922 KB)( 791 )

Research on the Isotope Geochemical Characteristic of Kuangou Gold Deposit In Tianshui City,Gansu Province

LI Wenliang,ZHANG Yongqiang,QING Min,GAO Hongxing,DONG Huafang,WANG Zhihua

Abstract ( 1394) ( 0) PDF (864 KB)( 1108 )

The Geological and Geochemical Characteristics of Gemalong Lead-zinc Mine, Qinghai Province

LI Baoping,CHEN Yuhua,ZHOU Xiaozhong,LIU Jianhua,ZHAO Chenglong,YAN Jie,et al.

Abstract ( 1324) ( 0) PDF (1035 KB)( 828 )

Magnetic Anomaly Characteristic and Mineralization Forecast of Nangetan Area, Qinghai Province

ZHANG Donglin,BO Haiyun

Abstract ( 1291) ( 1) PDF (1531 KB)( 765 )

The Geological Characteristics and Prospecting of Ajile Gold and Ploymetallic Mine in Dongwuqi , Inner Mongolia

HUANG Zhongjun,WANG Guichun,GAO Rong

Abstract ( 1362) ( 0) PDF (2125 KB)( 914 )

Study on the Exploration Method of Youlougou Greenschist-type Gold Deposit, Inner Mongolia

TIAN Yuchuan1,2,XU Zidong1,SHI Xueming1

Abstract ( 1589) ( 0) PDF (1331 KB)( 819 )

Metallogenic Prediction of Gold Deposit of Xiaohe-Gongguan Polymetallic Ore Belt, East Qinling

LIU Xinhui,LI Genmin,ZHANG Zengmin,WANG Weifeng,ZHANG Yongwen

Abstract ( 1423) ( 0) PDF (687 KB)( 1043 )

Fractionation and Enrichment Mechanism of Power-leading Heat Fractal Dispersion in Guanlizhuang Gold Mine,Shandong Province

LIU Wenhua,Qin Dedian,YANG Jinsheng,ZHANG Dianlong,WANG Fenghai

Abstract ( 1294) ( 0) PDF (782 KB)( 807 )

Research and Achievement on Metallogenic Regularity of Jinqingding Ore-field, Shandong Province

LIU Yuming,LIU Nan,ZHANG Jie,SONG Yubo,GONG Longji,WANG Gang,LIU Xiao,ZHANG Haif

Abstract ( 1284) ( 1) PDF (1560 KB)( 875 )

Geological Characteristics and Genesis of Yinchang Gold Deposit,Sichuan Province

GAO Yongjun,REN Guangzhi,JI Bingxin,WANG Xinzhong

Abstract ( 1515) ( 0) PDF (567 KB)( 766 )

The Research and Application of Panel Mining Method in Sanshandao Gold Mine

DING Jianfeng,HE Shunbin,LIU Dabing,YU Changxian,MA Minghui

Abstract ( 1292) ( 0) PDF (1445 KB)( 813 )

The Application of Mining Methods of Mutation Orebody in Xinhui Gold Mine

BAI Fuxin,WANG Shangong,ZHANG Yonglin,AN Zhihai

Abstract ( 1097) ( 0) PDF (203 KB)( 1011 )

The Application of 2DPZ-15 Scraper in Inclined Shaft Driving Up the Mountain

NIE Peiqiang

Abstract ( 988) ( 1) PDF (123 KB)( 879 )

Numerical Simulation of Mining-Induced Subsidence in Wangershan Gold Mine, Shandong Province

WANG Yanwei,ZHANG Zhonghui,QIU Jungang,SONG Yuzhou

Abstract ( 1212) ( 0) PDF (937 KB)( 837 )

The Research and Practice on Expand Production Capacity of Sizhuang Workshop in Jiaojia Gold Mine,Shandong Province

WANG Dawei,JIANG Shaokun,HOU Dengyou,YANG Yong,ZHANG Xupeng,ZHAO Chungang,DAI

Abstract ( 1288) ( 0) PDF (128 KB)( 812 )

Research on the Methods of Determination of Geochemical Samples by Atomic Fluorescence Spectrometry for Fine Disseminated Refractory Gold Deposit

ZHANG Yongwen,LIU Xinhui,WANG Kai,ZHANG Zhengjing

Abstract ( 1057) ( 1) PDF (219 KB)( 864 )