img

Wechat

Adv. Search
Research Association
 • President Agency

  Shandong Gold Group Corporation Limited
  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences
  Zhaojin Mining Industry Corporation Limited
  Resource and Environmental Science Information Center, Chinese Academy of Sciences
  President

  Yumin Chen
  Shandong Gold Group Corporation Limited
  Vice-President

  Bingnan Zhang
  Dianfei Pei
  Dongshang Lu
  Hongchen Liu
  Xuefeng Yu
  Jiansheng Qu
  China Gold Association
  Shandong Gold Group Corporation Limited
  Zhaojin Mining Industry Corporation Limited
  Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences
  Shandong Institute of Geological Sciences
  Chengdu Library and Information Center, Chinese Academy of Sciences
  Secretary-General

  Xiaoling Zhou
  Resource and Environmental Science Information Center, Chinese Academy of Sciences
  Deputy Secretary-General

  Deyu Wang
  E Zhou
  Shandong Gold Group Corporation Limited
  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences
  Fellow

  Hongtao Bi
  Lijie Guo
  Shaolin Guo
  Wanfei Jiang
  Dapeng Li
  Guangsheng Li
  Qin Liu
  Runtian Liu
  Zaitao Liu
  Minghui Ma
  Yinyu Ma
  Pingtian Ming
  Zhaojun Qi
  Xiaofeng Que
  Yonghui Song
  Zhifu Sun
  Zhanxin Tang
  Zhenjiang Tang
  Bo Wang
  Cheng Wang
  Chenglong Wang
  Jianbo Wang
  Shuhai Wang
  Yongcheng Wang
  Zhimin Wen
  Guiming Xie
  Yongwen Xu
  Yuezeng Yang
  Dejin Ye
  Zhike Zhang
  Shuiping Zhong
  Shandong Gold Group Corporation Limited
  National Centre for International Research on Green Metal Mining
  Qingdao Mining Division, Shandong Gold Group Corporation Limited
  Shandong Gold Mining Corporation Limited
  Shandong Institute of Geological Sciences
  Metallurgical Laboratory of Shandong Gold Group Corporation Limited
  Shandong Gold Mining Corporation Limited
  Zhonghua Mining Division, Shandong Gold Group Corporation Limited
  Sanshandao Gold Mine, Shandong Gold Mining Corporation Limited
  Jiaojia Gold Mine, Shandong Gold Mining Corporation Limited
  Xilingol League Shandong Gold Alhada Mining Corporation Limited
  Research Center for Engineering Technology of Qinghai Gold Resources Development
  Filling Engineering Laboratory of Shandong Gold Group Corporation Limited
  Guangxi Senhe Mining Technology Corporation Limited
  Key Laboratory of Shaanxi Gold and Resources
  Investment Development Division, Shandong Gold Group Corporation Limited
  Dayingezhuang Gold Mine, Zhaojin Mining Industry Corporation Limited
  Shandong Gold Mining(Linglong) Corporation Limited
  Ministry of Science and Technology, Shandong Gold Group Corporation Limited
  Chifeng Chaihulanzi Gold Mining Corporation Limited
  Yantai Mining Division, Shandong Gold Group Corporation Limited
  Deep Mining Laboratory of Shandong Gold Group Corporation Limited
  Shandong Gold Mining Corporation Limited
  Jinchiling Gold Mine, Zhaojin Mining Industry Corporation Limited
  Chifeng Shanjin Jinhongling Nonferrous Mining Corporation Limited
  Jilin Guodi Mining Right Evaluation Co., Ltd
  Shandong Gold Mining(Xinhui) Corporation Limited
  Xiadian Gold Mine, Zhaojin Mining Industry Corporation Limited
  Gansu Provincial Bureau of Geological and Mineral Exploration and Development
  Shandong Gold Smelting Corporation Limited
  Zijin College of Geology and Mining, Fuzhou University

2018-06-28 Visited: 13975