Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2014,Vol.22,5 Date of publication:28 October 2014 Previous Issue Next Issue

Analysis of Comprehensive Geological Information and Gold Resource Potential in Kunlun Mountain-Lianghu Area,Qinghai Province

MA Yanqing,HAO Weijie,ZHAO Linshan,ZHANG Tianji,WANG Zhendong,MA Ying,MA Weiming

Abstract ( 1527) ( 0) PDF (2295 KB)( 461 )

Analysis on the Metallogenic Conditions of Dongchenggongma Gold Mine in Qinghai Province

ZHANG Donglin,ZHUANG Guangjun,GAO Renpin

Abstract ( 780) ( 0) PDF (3121 KB)( 538 )

Discussion on the Metallogenic Dynamic Environment and Mineralization for Zhaishang Gold Belt in Gansu Province

WANG Weifeng,LIU Xinhui,ZHAO Shufang,XIANG Honglin,LIU Shuang

Abstract ( 717) ( 0) PDF (2346 KB)( 475 )

Geological Characteristics and Metallogenic Regularity of Kubusu Gold Deposit in Xinjiang Province

ZHAO Haibin,BU Long bate,LI Jiemei,WANG Yong,CHAO Yinyin

Abstract ( 832) ( 1) PDF (1421 KB)( 449 )

Geochemical Characteristics and its Tectonic Significance of Quartz Diorite in Baimashan Gold Field,Southern Qinling Mountains

WANG Jianzhong,QIAN Zhuangzhi,JIANG Chao,XU Gang,LIU Shiqiang,TANG Wenheng

Abstract ( 1083) ( 0) PDF (3334 KB)( 586 )

Characteristics of C,O Isotopes in the Upper Carboniferous Keluke Formation in South Qilian Mountains

PAN Meihui,JIA Zhilei,HOU Pengbo

Abstract ( 794) ( 0) PDF (1379 KB)( 478 )

Analysis on Ore-controlling Factors of Jinlongshan Gold Ore Belt in Shaanxi Province

WANG Xiaojun,GUO Xiaodong,CHEN Yongfu,FU Yang

Abstract ( 805) ( 0) PDF (1755 KB)( 468 )

Geological Characteristics and Prospecting Potential of Dashuigou Gold Deposit in Qinghai Province

LIU Huiwen,LEI Yanjun,HAN Deyi,SHAO Ji,WANG Xueping,ZHAO Xiaofang

Abstract ( 819) ( 0) PDF (2400 KB)( 495 )

Analysis on the Pattern and Competitiveness of Science and Technology of Shandong Gold Group Based on Bibliometrics

HOU Chengqiao,QU Jiansheng,ZHOU Xiaoling,ZHAO Jidong

Abstract ( 568) ( 0) PDF (1395 KB)( 426 )

Development and Realization of Geological Information Service System for Gold Headquarters of CAPF

BAI Qing,LI Yongsheng,XIANG Yongsheng,KONG Yuanyuan,LI Dan

Abstract ( 778) ( 0) PDF (1790 KB)( 508 )

Optimization of the Stope Structural Parameters Based on Empowerment Combination TOPSIS

WAN Xiaoheng,WANG Xinmin,ZHU Yangya,JIANG Zhiliang,CHEN Qiusong

Abstract ( 722) ( 0) PDF (927 KB)( 555 )

Experimental Study on Gold Recovery from Low Gold High-Sulfur Copper Ore

WU Caibin,LIU Yu,ZHOU Yichao,ZHOU Bin,YANG Hao,YAN Faming,ZOU Chunlin

Abstract ( 695) ( 0) PDF (1529 KB)( 484 )

Monitoring Predication of Foundation Based on Grey Timing Model

HUO Chengsheng,WANG Chengdong,MENG Junhai,BAI Guolong

Abstract ( 541) ( 0) PDF (1900 KB)( 446 )

Application of YDX-3L Drilling Rig in the Deep Hole Drilling of Baoxinggou Orefield

ZHANG Zhen,YANG Shuanhai,WEI Liyong,LU Xingxu,ZHANG Zhaoyu,HE Bo,YANG Qiang,SONG Bingqiang

Abstract ( 811) ( 1) PDF (732 KB)( 465 )

Determination of Gold in Gold Mud by Iodimetry Method

CAO Wenli,ZHANG Dameng,XING Ningning

Abstract ( 1226) ( 0) PDF (551 KB)( 483 )

The Experimental Study on Selective Electrowinning of Gold from Ammonia Cyanide Leached Pulp of Refractory Copper-bearing Gold Ore

LAN Bibo,WU Zengling,ZHONG Shuiping,WANG Chun,CHEN Shuping,WANG Jun’e,ZHANG Huanran,ZHANG Peng

Abstract ( 677) ( 0) PDF (650 KB)( 450 )

Application of Centrifugal Extractor in Gold Extraction

CHEN Dalin,ZHANG Fazhi,XIE Zhenshan,PAN Congming,LI Ming,GUO Xiaohui

Abstract ( 876) ( 1) PDF (950 KB)( 427 )

Research on New Technology for Extracting Precious Metals from Low Grade Gold Platinum Palladium Material

MA Yutian,CHEN Dalin,GUO Xiaohui,PAN Congming,ZHANG Yan,WANG Li

Abstract ( 1114) ( 0) PDF (804 KB)( 566 )