Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2014,Vol.22,6 Date of publication:28 December 2014 Previous Issue Next Issue

Characteristics of Primary Halo of Qiuling Ore Block in Jinlongshan Gold Belt,Shaanxi Province

LI Qiang,GAO Jinggang

Abstract ( 1075) ( 0) PDF (2002 KB)( 553 )

Gold Deposit Type and Metallogenic Model of the Bulong Gold Deposit in Southwest Tianshan,Xinjiang

XU Shuping,SONG Jianchao,SONG Hemin

Abstract ( 1277) ( 0) PDF (1093 KB)( 513 )

Analysis on Paleohydrogeological Conditions of Mineralization in Yangshan Gold Mine,Gansu Province

LI Shiqiao,GUO Junhua,YU Jinyuan,SHEN Ruiwen,SUN Bin

Abstract ( 1068) ( 0) PDF (1942 KB)( 480 )

Study on Geology,Geochemistry and Its Metallogenic Significance of Baimaya Gold Deposit

ZHANG Zhijun,GONG Qingjie,LIU Chenxi,SHEN Liusheng

Abstract ( 932) ( 0) PDF (2965 KB)( 531 )

Research on the Minerogenetic Geological Characters and Genesis of the Chadong Silver Polymetallic Deposit in Guangdong Province

TANG Wenheng,LIU Changming,CHEN Kai

Abstract ( 773) ( 0) PDF (2147 KB)( 600 )

Geological Characteristics and Prospecting Target Selection of the Yangshan Gold Belt,Gansu Province

WU Chunjun,YU Jinyuan,WANG Jinrong,YANG Zhonghu

Abstract ( 814) ( 0) PDF (3442 KB)( 594 )

Discussion on the Ore-control Structural Features of the Yangshan Gold Deposit in the Western Qinling Belt

ZHANG Fan,WANG Genhou,WANG Yang,ZHOU Jie,WU Chunjiao

Abstract ( 902) ( 0) PDF (3212 KB)( 640 )

Influence Factors Analysis and Optimization of the Deep Well Filling System at Sanshandao Gold Mine

ZHAO Long,WU Changxiao,SUN Mingjun,WANG Nan

Abstract ( 921) ( 0) PDF (892 KB)( 552 )

Research on Comprehensive Recovery and Utilization of Gold Ore in Haxiyatu

DAI Yan,LIU Jiangfeng,ZHU Jianpeng

Abstract ( 1049) ( 0) PDF (1024 KB)( 581 )

The Practice of Improving the Gold Concentrate Grade by Middling Regrinding and Process Reformation

WANG Hu,LIU Yang,QIN Xiangwei,QI Chuanduo

Abstract ( 1008) ( 0) PDF (776 KB)( 499 )

Risk Evaluation Research of Uranium Resources Overseas Investment Projects Based on VIKOR Algorithm

LI Cong,CHEN Jianhong

Abstract ( 738) ( 0) PDF (794 KB)( 504 )

Initial Study on Expanding Determine Range of Trace Gold by Catalytic Colorimetric Method

WANG Fengxun

Abstract ( 595) ( 1) PDF (885 KB)( 564 )

Analysis on the Content of Gold and Silver in High-grade Cyanide Liquid by Acetate Fiber Concentration-ICP-AES Method

LI Chun,LIU Xukun,GUO Huili

Abstract ( 892) ( 0) PDF (659 KB)( 487 )

In-situ Stress Measurement and Analysis of Tugurige Gold Deposit

TIE Zhu,CHAO Baoleng,JI Zhu

Abstract ( 723) ( 0) PDF (1071 KB)( 492 )

Extraction of Gold from Refractory Gold Concentrate by Roasting-Cyanide Leaching

WU Zhi,HUANG Zhongsheng,ZANG Hong,ZHONG Shuiping,WU Zengling

Abstract ( 1147) ( 1) PDF (616 KB)( 515 )

Experimental Study on Improving Gold Recovery by Pure Oxygen Application Technology for Cyanide Leaching Process

ZHANG Deliang,LIU Yongguo,TANG Le,WEI Zhongling,ZOU Zhong,YIN Qing

Abstract ( 1051) ( 0) PDF (946 KB)( 617 )

Application of Gravity Separation and Cyanidation Combined Process on Certain Gold Ore in Xinjiang Province

CHEN Shuibo,XIE Hongzhen,LAI Weiqiang,GUO Jinyi,YIN Han

Abstract ( 969) ( 0) PDF (895 KB)( 486 )