Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2009,Vol.17,3 Date of publication:30 June 2009 Previous Issue Next Issue

Researches on the Stb of Shuiyindong Gold Deposit and Significance for Regional Prospecting

LIU Jian-Zhong, JIA Yong, DENG Yi-Meng, SU Wen-Chao, ZHANG Xin-Chun, QIU Lin, CHEN Meng, CHEN Fa-En, FU Zhi-Kang

Abstract ( 1527) ( 0) PDF (1016 KB)( 776 )

Geological Features and Genesis of Fuxingcun Gold Deposit in Southern Jilin

LIU Zhi-Jie, WANG Xiao-Yong, SHANG Feng-Fei

Abstract ( 1318) ( 0) PDF (359 KB)( 804 )

Prospecting Model and Application of Large-scale Gold Deposit Associated with Magmatic Hydrothermal Solution in Liaoxi Sag

XU Yong-An, YUE Jie-Feng, CHAO Yin-Yin, MA Xiao

Abstract ( 1766) ( 0) PDF (919 KB)( 1396 )

Geological and Geochemical Characteristics of Gouli Area and its Prospecting Orientation

ZHOU Xiao-Zhong, FAN Li-Kun, SHEN Yong-Qing

Abstract ( 1328) ( 0) PDF (221 KB)( 880 )

Research on Data Model and Realization Method of Digital Geological Logging of Trenching

LI Yong-Sheng, SUN Huan-Yang, BAI Qing, YIN Zhong, HUANG Hui

Abstract ( 1513) ( 1) PDF (1158 KB)( 1017 )

Analysis on the Genesis and Prospecting Potential of Daxin Gold Deposit in Xinshao , Hunan Province

HU Qin-Xia, SONG Bing-Jian, HU Li-Wen, WANG Xiao-Yong, DIAO Chun-Rong

Abstract ( 1729) ( 0) PDF (544 KB)( 801 )

Metallogenic Regularities and Prospecting Analysis ofXilaokou Ore Area in Rushan

DUAN Liu-An, DIAO Meng-Chuan, WANG Zhi-Jun

Abstract ( 1347) ( 0) PDF (472 KB)( 663 )

Analysis on Geological Characteristics and Genesis of Hongshuihe Iron Ore in Dulan County

ZHANG Fen-Yang, HE Hai-Qing, HAO Li-Gong, FAN Li-Kun, CA Yan-Ping, DOU Hong-Wei

Abstract ( 1506) ( 0) PDF (376 KB)( 873 )

The Application of the Comprehensive Geophysical and Geochemical Prospecting Methods in the Hulu Cu-Ni Sulfide Deposit

YANG Rui-Ting, LI Zhi-Jie

Abstract ( 1410) ( 1) PDF (431 KB)( 853 )

The Geophysical and Geochemical Anomaly Features and Prospecting Potential of Lead-Copper Polymetallic Ore in Moquesang’ang Area

SHEN Da-Li, PENG Yong

Abstract ( 1350) ( 0) PDF (179 KB)( 769 )

Discussion on Geological Features and Genesis of the Eastern Section of East Laozuoshan Gold Ore Belt in Heilongjiang

XU Hai-Wen, YANG Ting-Zhen, DENG Xiang-Yun

Abstract ( 2288) ( 0) PDF (746 KB)( 853 )

The Engineering Practice of Freezing in Xinli Mining Area of Sanshandao

LIU Qin, YANG Zhu-Zhou, XU Wei-Zhang, DAO Xiao-Jie, LI Wen-An, XIE Li-Sheng, HAO Chun-Guang

Abstract ( 1061) ( 0) PDF (138 KB)( 641 )

Uncertainty Evaluation for Preparation of the Gold Standard Solution

NIE Feng-Lian, WANG Li-Hua, ZHANG Shu-Ji, CHEN Xue, CHEN Tie-Sheng

Abstract ( 1418) ( 0) PDF (210 KB)( 990 )

Cyanidation Extracted Gold and Extract Pure Gold

TUN Zai-Min, MI Jin-Cheng

Abstract ( 1761) ( 0) PDF (210 KB)( 1244 )

Process and Practice of CIP Disposing the OriginalOre of Hetai Gold Deposit

XIAO Jing-Fei

Abstract ( 1777) ( 0) PDF (737 KB)( 1022 )

Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry Determination of Geochemical Samples of Gold

DAI Ke-Sai

Abstract ( 1366) ( 0) PDF (173 KB)( 724 )