Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2016,Vol.24,4 Date of publication:28 August 2016 Previous Issue Next Issue

The Morphological and Chemical Characteristics of Gold Minerals and Their Ore Genetic Significances in Xinshan Gold Deposit,Yunnan Province

ZHANG Shugen,LIU Xuan,LIU Chunbo,HUANG Chaowen

Abstract ( 990) ( 1) PDF (646 KB)( 1096 )

Study on the Vein Distribution Rebularity and Ore-forming Model of Kangshan Gold-bearing Deposit in Xiong’er Mountain Region,Henan Province

WANG Junxian,ZHANG Xiaomao,CHEN Yankun,LIU Xinhui,LIU Yanwei,PEI Xinpo

Abstract ( 1510) ( 0) PDF (865 KB)( 997 )

The Implications Revelation of Prospecting Tectonic Altered Rock Type Gold Deposits in Jiaodong District:From Mineral-bearing Potentiality of Zhaojia Gold Field

WEI Jianhua,CHANG Sucai,JI Guangjian

Abstract ( 1565) ( 1) PDF (2557 KB)( 863 )

Discussion on the Thrust Nappe Structure Deformation of Qingchengzi and Gold Ore-controlling,Liaoning Province

GENG Guojian,MA Baojun,CONG Ying,GUO Longlong

Abstract ( 1087) ( 0) PDF (4196 KB)( 862 )

Geological Characteristics and Mineralization of Weijiayu Gold Deposit  in the Northern Taihang Mountains

XIA Shuai,NIU Shuyin,SUN Aiqun,WANG Yuhao,WANG Min,ZHAO Yajuan,CHEN Chao

Abstract ( 1495) ( 1) PDF (4152 KB)( 926 )

Geological Geochemical Characteristics and Genesis of Wangjiaping Gold Deposit

Abstract ( 1088) ( 1) PDF (4656 KB)( 760 )

He-Ar Isotopic System of Fluid Inclusions in Pyrite from the Changba Lead-Zinc Deposit in Gansu Province

JIAO Xueyao,FAN Xiaolong,YU Pinghui,JIANG Guohao,XIONG Wenbo,CHENG Zhiyan,MA Jinlong

Abstract ( 1048) ( 1) PDF (1568 KB)( 953 )

Analysis of the Geological Characteristics and Genesis of Changlingzi Lead-Zinc Deposit in Inner Mongolia

SONG Junqiu,GU Jianjun,LANG Penglin

Abstract ( 943) ( 1) PDF (3067 KB)( 638 )

Progress of Exploration and Prospecting Thoughts for Silver Polymetallic Deposit at Southern-middle Parts of the Da Hinggan Mountains

ZHANG Zhuang,LI Wen,LIU Jianming,ZENG Qingdong

Abstract ( 1128) ( 1) PDF (4107 KB)( 919 )

Monitoring and Research for the Deformation of Mine Backfill and Roof Surrounding Rock when Exploiting Sanshandao Seabed Gold Mine

MA Fengshan,GUO Jie,LI Kepeng,LU Rong,ZHANG Hongxun,LI Wei

Abstract ( 1138) ( 1) PDF (3729 KB)( 833 )

Numerical Simulation of Mine Backfill and Surrounding Rock Deformation when Exploiting Sanshandao Seabed Gold Mine

LI Kepeng,MA Fengshan,GUO Jie,LU Rong,ZHANG Hongxun,LI Wei

Abstract ( 1051) ( 0) PDF (14549 KB)( 707 )

Mining Method Optimization of the Under-Three-Objects Orebody Based on Entropy Weight-CTODIM Evaluation Model

WANG Jiuling,LI Guoqing,HU Nailian,CHEN Boyu

Abstract ( 1056) ( 1) PDF (1617 KB)( 573 )

Optimization of Filling System for a Gold Mine

DING Wenjun,LI Guanghui,DING Zhihao

Abstract ( 706) ( 1) PDF (1862 KB)( 593 )

Acoustic Emission Expression of the Influence of Ballast on Damage Evolution of Filling Body

ZHUO Yulong,HAN Jianwen,CHEN Chen,FENG Xiao,CAO Shirong,WANG Xiaojun

Abstract ( 757) ( 1) PDF (1897 KB)( 631 )

Mining Attitude Monitoring System Based on GNSS Precise Positioning of Excavator

WANG Taihai,CHEN Jianhong,JIN Jun

Abstract ( 1579) ( 1) PDF (1157 KB)( 761 )

Experimental Study on Mining Process of a Certain Half Oxidized Gold Ore in Qinghai Province

MING Pingtian,CHEN Ziqiang,REN Qi,XIONG Zhaohua

Abstract ( 1119) ( 1) PDF (1173 KB)( 808 )

Design and Development of Simulation System for Flotation Process of a Gold Ore Based on ExtendSim

SONG Huichang,HU Xiaokun,LIU Qing

Abstract ( 1239) ( 0) PDF (3548 KB)( 725 )

ED-XRF Determination of Major,Minor and Trace Elements in Drilling Rock Core Samples

Abstract ( 807) ( 1) PDF (1410 KB)( 491 )

Application of Correlation Test for Analysis of Quality Evaluation on Gold and Associated Elements Obtained by Geoelectric Chemistry and Sequential Extraction

YANG Liqin,TAN Keren,LI Xuanhui,AI Xiaojun,NIE Fenglian

Abstract ( 1024) ( 1) PDF (1457 KB)( 841 )

Experimental and Theoretical Study of Determination of Trace Gold by Atomic Fluorescence Spectrometry

CHENG Wenkang,ZHOU Liping,NING Xinxia,WANG Haijun

Abstract ( 779) ( 1) PDF (937 KB)( 883 )

Research and Development of Treatment Cyanide Wastewater by Electro- chemical Method

SONG Yonghui,LEI Siming

Abstract ( 1383) ( 1) PDF (1764 KB)( 984 )

Study on the New Granulation Technology for Heap Leaching of Gold Ore

ZHANG Junjie,WANG Shuai,ZHANG Tianqi,LI Chao,LI Hongxu

Abstract ( 1657) ( 1) PDF (1520 KB)( 784 )

Research on the Process of Pretreatment of Refractory Gold Ores Containing Antimony by Ozonation Leaching

WANG Hao,TIAN Qinghua,XIN Yuntao,GUO Xueyi

Abstract ( 1390) ( 1) PDF (2042 KB)( 740 )

Application of Atmospheric Oxygen Enriched Leaching in Gold Cyanide Production

YANG Junyan,GUO Hongzhu,CHEN Ping,XU Zhongmin

Abstract ( 919) ( 0) PDF (1722 KB)( 785 )

Study and Application of Gold Extraction Agent in a CIP Process

LIU Jingui,ZHANG Shuying,LI Zhengjun

Abstract ( 1372) ( 1) PDF (819 KB)( 788 )