Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2014,Vol.22,2 Date of publication:28 April 2014 Previous Issue Next Issue

Research on Genesis and Prospecting Indicators of Gold Deposits in Madagascar

YANG Xi’an,LIU Shanbao,ZHAO Xiandong

Abstract ( 1681) ( 0) PDF (1478 KB)( 593 )

The Controlling of Secondary Detachment Fault for Gold Mineralization in  Western Henan Province:Taking Huaishuping Gold Mine as an Example

MEI Xiujie,ZHANG Canhui,YANG Xiandao,GUO Yuxi

Abstract ( 1316) ( 0) PDF (1553 KB)( 529 )

Application of CSAMT Method in Prospecting of Southern Ore Belt of  Zhaishang Gold Fields,Gansu Province

ZHENG Zhenyun,LIU Zhaojun,ZHENG Jie

Abstract ( 1137) ( 0) PDF (1096 KB)( 493 )

Geochemical Characteristics of Ore-bearing Rocks in Longtoushan Gold Deposit,Guangxi Province

ZHANG Chunpeng,ZENG Nanshi

Abstract ( 1577) ( 0) PDF (2263 KB)( 490 )

Using the Method of Mixing Diluents to Identify the Sr-Nd Isotopic Composition in Rock Samples:Taking Ore-bearing Granite Porphyry in the Songkaersu Copper-Gold Mining Area in Eastern Junggar of Xinjiang as an Example

WANG Bin, ZHANG Dong, FAN Junjie, ZHANG Feng, PAN Aijun,ZHU Peng

Abstract ( 1007) ( 1) PDF (1704 KB)( 479 )

Geological Characteristics and Prospecting Direction of the Chaobuleng Iron Polymetallic Deposit in Inner Mongolia

WU Xingquan,WANG Zhihua,WANG Liang,CHANG Chunjiao,CONG Runxiang,ZHANG Huiyu

Abstract ( 1480) ( 0) PDF (2166 KB)( 470 )

Metal Mineralogy Research of Jinlongshan Gold Deposit in South Qinling Mountains

ZHAO Shufang,LIU Xinhui,YANG Dengmei

Abstract ( 1247) ( 1) PDF (1752 KB)( 453 )

The Application of Erosion Method in Metal Mineral Identification of the Yangshan Mine Area

LI Youwei

Abstract ( 1025) ( 0) PDF (1910 KB)( 418 )

Application of the Full Filling Afterwards Continuous Mineral Method in the Recovery Process of Gently Inclined Thin Veins Pillar

YU Changxian,FU Qirui,LIU Chengpeng,WU Ruohan

Abstract ( 1095) ( 1) PDF (802 KB)( 485 )

Based on the Monte Carlo Simulation of the Polymetallic Ore’s Cut-off Grade Dynamic Optimization Management

ZHONG Xudong,CHEN Jianhong,LIU Lang

Abstract ( 967) ( 0) PDF (1550 KB)( 461 )

Discussion on the Calculation of the Theoretical Recovery of Polymetallic Ore

WANG Xueqian,TANG Junzhi,QU Hongfan

Abstract ( 1433) ( 0) PDF (553 KB)( 534 )

Research Progress of the Arsenic-containing Refractory Gold Flotation

SHEN Shubao,TANG Minggang

Abstract ( 1335) ( 1) PDF (686 KB)( 653 )

Design and Application of the New Type Remote Control Scraper-drawing Machine

QIU Fusheng,YIN Chunwei,LIU Chengjie,WANG Jinyan,WANG Shaoqing

Abstract ( 813) ( 0) PDF (594 KB)( 408 )

Development and Application of PGMs in the Automobile Exhaust Purification Catalysts

ZHENG Yurong,WU Xinnian,LUO Xiaoling,WANG Xiaomin

Abstract ( 1442) ( 1) PDF (1912 KB)( 504 )

Analysis of Potential-pH Diagrams for Refractory Gold Concentrate Bio-leaching Systems

LI Chao,ZHANG Zhiqian,LI Hongxu

Abstract ( 1882) ( 0) PDF (1232 KB)( 396 )

Analysis on the Research Status and Development Trend of Treatment Technology for Gold Smelting Cyanide-containing Wastewater

HUANG Aihua

Abstract ( 1211) ( 1) PDF (1292 KB)( 538 )

Typical of Facilities Group in Gold Heap Leaching Field and Scheme Selection

ZHANG Hailiang,ZHENG Haiyuan

Abstract ( 1375) ( 1) PDF (1258 KB)( 541 )