Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2010,Vol.18,6 Date of publication:30 December 2010 Previous Issue Next Issue

Petrology and Geochemistry of Granites in Yangshan Ultra-large Gold Deposit,West Qinling

LIU Yuan-Hua, YANG Gui-Cai, ZHANG Lun, JI Jin-Zhong, LI Wen-Liang

Abstract ( 2110) ( 0) PDF (2123 KB)( 613 )

Research on the Characteristics of Pyrite and its Gold -bearing Properties of Zhaishang Oversized Gold Deposit in Western Qinling

LIU Dong-Hai, LIU Xin-Hui

Abstract ( 2736) ( 0) PDF (920 KB)( 3032 )

Discussion on Geological Setting of Metallogenic and Prospecting Potentiality of Daxinganling Region

HUANG Jian-Jun, LI Tian-En, FAN Gong-Ke

Abstract ( 1749) ( 0) PDF (1233 KB)( 1171 )

Geological Features and Genesis of Beijinshan Gold Deposit,Gansu Province

HU Qin-Xia, SUN Ban, GANG Yu, LI Chu-Fang, ZHANG Ku-Xiao

Abstract ( 1847) ( 0) PDF (854 KB)( 719 )

The Metallogenic Regularity and Prospecting Application of Chaihulanzi Gold Mine

LI Chao, WANG Shu-Chun, SUN Shu-Chi, HONG Ren-Jian, LI E-Xin, WANG Bao-Meng

Abstract ( 2089) ( 1) PDF (1270 KB)( 757 )

Study on Structure Characteristics and Ore-prospecting Direction of Yinggezhuang Gold Deposit

LIU Yu-Meng, LIU Nan, ZHANG Jie, SONG Yu-Bei, GONG Long-Ji, WANG Gang, LIU Xiao, ZHANG Hai-Fang

Abstract ( 1974) ( 0) PDF (1955 KB)( 743 )

The Tectonic Evolution of Shear Zone and Gold Mineralization of Hetai Gold Mine

LIN Hai-Ping

Abstract ( 1857) ( 0) PDF (1320 KB)( 870 )

Analysis on the Ore-controlling Factors and Prospecting of Manzhanggang Gold Mine

GENG A-Jiao, DUAN Jian-Hua

Abstract ( 1736) ( 0) PDF (1067 KB)( 854 )

null

YANG Xiao-Hong

Abstract ( 1530) ( 0) PDF (787 KB)( 634 )

Research of Mining Method Optimization Based on the Fuzzy Mathematics Method

LIU Dabing,ZHOU Shilin,QI Zhaojun,HE Shunbin

Abstract ( 1386) ( 0) PDF (224 KB)( 514 )

An Experimental Study on Mineral Separation for a Gold Ore with Low Grate

CHEN Jianfeng,CHEN Jian,WEN Yangsi

Abstract ( 1388) ( 0) PDF (1368 KB)( 751 )

Prctice to Reforming of Ore-milling Classification System to Improve Capacity of Sanshandao Gold Mine Xinli Ore-dressing

WANG Baosheng,YANG Shoubin,GAO Chunguo,WANG Rui

Abstract ( 1463) ( 0) PDF (235 KB)( 758 )

The Design for Recycling and Using of Low-grade Ore in Jiaojia Gold Mine

LIU Runtian,QIU Jungang,ZHANG Zhonghui,GAO Haifeng,LI Jiyu

Abstract ( 1464) ( 0) PDF (1159 KB)( 787 )

Research Progress of Biological Metallurgical Technology from the Electric and Electronic Wastes

LI Jingying,XU Xiuli

Abstract ( 1365) ( 0) PDF (256 KB)( 849 )

Study on the Quickly Tunneling and Masonry Technology of Xinli Main Mixture Shaft in Sanshandao Gold Mine

DU Fei,ZHAO Jingbo,WEI Kailin

Abstract ( 1286) ( 0) PDF (144 KB)( 760 )

Discussion on the Relationship between the Geo-stress and Gateway Stability of Nalin Gold Mine

NIE Shenglu,CAO Hongzheng

Abstract ( 1195) ( 0) PDF (486 KB)( 764 )

The Application of Automatic Backwash Surface Filter in Gold Liquid Filter New Technology

LIU Ruiqiang,ZHU Jianpeng,DENG Hongrui

Abstract ( 1456) ( 0) PDF (489 KB)( 762 )

Necessity and Comprehensive Assessment of Lean Solution Processing Project

XIE Minxiong,LI Zhengyao,SUN Wenbo

Abstract ( 1222) ( 0) PDF (292 KB)( 801 )

Comprehensive Control and Implementation Effect of Xinli Tailings Pond

YANG Shoubin,YU Xiaocui,XIE Minxiong

Abstract ( 1225) ( 1) PDF (140 KB)( 720 )

Synthesis Innovation and Practice of Technological Equipment Supporting in Jiaojia Gold Mine

ZHANG Zhibin,LANG Yaping

Abstract ( 1099) ( 0) PDF (163 KB)( 480 )